Security ERP มีอะไรน่าสนใจ

ระบบ ERP WorkPlus+ ไม่มีความซับซ้อนมากนักในเชิงแอปพลิเคชัน ความต่อเนื่องของข้อมูลในระบบทั้งหมดเป็นเรื่องของ Database การแก้ไข Table ต่างๆ ไม่ได้ทำได้โดยง่าย หากขาดความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของระบบ ซึ่งเป็นปกติธรรมดาของมาตรฐาน ERP ไม่ว่าไทยหรือเทศ ความซับซ้อนของ Database เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

Production Planning and Control

การวางแผนและควบคุมการผลิต เป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ซึ่งควรที่จะมีระบบอีอาร์พี มาช่วยแก้ไขปัญหา
ขบวนการเริ่มจาก

Scroll Up