บทบาทของ Power BI กับการบริหาร และตัดสินใจในกระบวนการธุรกิจ

เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับการติดสินใจ และวางแผนในกิจการ ระบบสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาท และใช้งานกันในแผนกต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นระบบการตลาด การขาย การผลิต การบัญชี ฯลฯ  ต่างก็ใช้นำเสนอ และการปฏิบัติงาน ซึ่งดูเหมือนจะยิ่งมีบทบาทมาก และยิ่งมีความกดดันภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วย  การควบคุม ติตตาม การดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในการวางแผนถัดไปได้นั้น ต้องอาศัยข้อมูลหลายมิติ เพื่อที่จัดการได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม 

แน่นอนว่าระบบรายงาน หรือ Report ในรูปแบบตาราง ถือเป็นมาตรฐานที่ระบบซอฟต์แวร์ทั่วไปต้องมีไว้ให้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP  ยิ่งจำเป็น เพียงแต่ Report รูปแบบตารางนั้น มีการแสดงข้อมูลได้จำนวนมากก็จริงแต่ก็อาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาที่มากด้วยเช่นกัน ดังนั้น BI หรือ Business Intelligence จึงเป็นเครื่องที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะรูปแบบการแสดงผล เพื่อนำเสนอ และการนำไปใช้เชิงบริหาร สามารถช่วยทำให้ตัดสินใจได้รวดเร็วกว่า

ในส่วนของ BI ที่พัฒนาโดย Microsoft เรียกว่า Power BI  สามารถใช้งานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับกลยุทธ์ หรือบริหาร โดยองค์ประกอบสำคัญ ที่เชื่อมต่อข้อมูล ก็คือ คือ Data Warehouse หรือ Data Source ที่เป็นที่นิยมมากมาย เช่น Excel , Database , Website File ต่างๆ  ด้วยหลักการของ Design Once View Anywhere คือออกแบบครั้งเดียวแล้วดูได้จากทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลา  สำหรับการใช้งานระบบ ERP WorkPlus+ นั้น จากเวอร์ชั่นมาตรฐาน ระบบรายงานที่รองรับการแสดงผลทุกโมดูล จะเป็นแบบปกติทั่วไป คือรายงาน Table หรือรูปแบบตาราง  ในเวอร์ชั่น 2024 ที่กำลังจะ Launch จะมีการเพิ่มฟังก์ชั่นในระบบรายงาน ที่สามารถเชื่อมต่อ Microsoft Power BI Desktop (free download) ให้ผู้ใช้งาน (USER) ใช้สำหรับนำข้อมูลเข้า ทำ Data Prep, Data Model และ ทำรายงานด้วย Visualization ได้เอง

administrator

Scroll Up