ทำไมจึงต้องต่อ MA

การทำ MA เปรียบเสมือนกับคนที่จำเป็นจะต้องทำประกันชีวิต ท่านจะเห็นความสำคัญของ MA ต่อเมื่อเกิดอุบัติ
เหตุในองค์กร การทำ MA ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในการขอรับบริการ ให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมตลอดภายในอายุสัญญาบริการ


            MA เป็นค่าบริการรายปีที่ลงทุนคุ้มค่ากว่าการเสียค่าใช้จ่ายบริการต่อครั้ง เช่น การติดตั้งโปรแกรม,การเปลี่ยนย้ายหรือการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานในระบบ ที่จะทำให้เกิดคำถามมากมายโดยเฉพาะกับพนักงานใหม่ที่ต้องทำงานและใช้ระบบโดยไม่ได้ผ่านการอบรมการใช้งานที่ถูกต้องหรือละเอียดมากพอ  ความต้องการที่จะปรับปรุงแบบฟอร์ม หรือรายงานเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการทำงานปัจจุบัน  เหล่านี้.. หากท่านไม่มีการทำ MA รายปีไว้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่มากกว่าทำแบบรายปี และขาดซึ่งความต่อเนื่อง ไม่ได้รับสิทธิ์ ในการ Update Patch , Update Version ซึ่งภายใน 1 ปี อาจจะมีการ Update มากกว่า 1 Version ซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ, การเพิ่ม Feature ให้รองรับการทำงานของโปรแกรม ,การให้บริการปรึกษาการใช้งาน และประการสำคัญคือการขัดต่อพรบ.คอมพิวเตอร์ ที่อาจทำให้บางผู้ให้บริการ จะไม่สามารถตรวจสอบปัญหาให้ได้ ด้วยวิธีระยะทางไกล (Remote service) เพราะเป็นการละเมิดเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายองค์กร โดยไม่มีสัญญาอนุญาต

    • ซึ่งการต่อสัญญาโดยทั่วไปนั้นเป็นการให้บริการในอายุเวลาถึง 1 ปีเต็ม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ให้บริการในการรับแจ้งปัญหา ตรวจสอบ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านของจำนวนแบบฟอร์ม รายงาน ที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ฟรี ตามแต่ละชุด Package ซึ่งสำหรับบางองค์กร ที่ใช้ Package สูงสุดจะยิ่งคุ้มค่า ที่ได้รับสิทธิ์ในการให้บริการนอกสถานที่หรือ Onsite service ที่ทำให้การดูแลระบบมีทั้งความต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้เป็นอย่างดี

 

    ดังนั้นการต่อสัญญาบริการ Maintenance รายปีจะได้รับการบริการที่คุ้มค่ากว่าจริงๆ และจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมว่าจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการคอยดูแล ให้คำปรึกษาและได้รับการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ เองก็สามารถนำมูลค่า Maintenance มาดำเนินธุรกิจในการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

 

สามารถทดสอบใช้งานโปรแกรมฟรีได้ที่ Workplus+ Cloud
ศึกษาข้อมูล Package WorkPlus+Cloud ได้ที่ Package WorkPlus+

administrator

Scroll Up