การจัดการไฟล์ในระบบ Cloud WorkPlus+

new function : Pre-Launch 14 Feb 2024 , Final : 1 Mar 2024

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสมาชิกระบบ ERP WorkPlus+ ด้วยการใช้ระบบมาอย่างยาวนาน ทำให้ทั้งทีมการตลาดและทีมพัฒนาโปรแกรม ได้วางแผนที่จะดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมให้กับระบบ โดยวัตถุประสงค์คือ มีฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับลูกค้า ที่จะสามารถจัดการ (Delete) ข้อมูล ไฟล์ต่างๆ ในระบบ ได้ อาทิ เช่น รูปภาพ ไฟล์แนบประกอบต่างๆ Spec. Sheet หรือแม้กระทั่งคลิปวีดีโอสั้น เป็นต้น โดยออกแบบโปรแกรมชุด สำหรับให้ user (ที่ได้รับสิทธิ์) ในการเปิดดูและพิจารณาไฟล์เหล่านั้น ว่าต้องการ “ลบ” ออกจากระบบ หรือไม่? เนื่องด้วย หากไม่มีการจัดการส่วนนี้ ทางลูกค้าผู้ใช้งาน ก็จำเป็นจะต้องซื้อพื้นที่ Database / File Storage เพิ่มเติม เมื่อถึงจุดที่ใกล้เต็มโควต้า เพราะอาจมีผลกับการ Run หรือใช้งานระบบในส่วนการคำนวณต่างๆ ได้

ทั้งนี้ ระบบจะ Pre-Launch ในวันที่ 14 ก.พ.2024 วันแห่งความรักและการขอบคุณ โดยจะ Deploy เข้าระบบและแจ้งให้ลูกค้าสมาชิก Cloud ทุกบริษัทได้รับทราบล่วงหน้า ซึ่งจะเปิดใช้งานได้ในวันที่ 1 มี.ค.2024

ข้อสำคัญ ที่เน้นยำ … USER ที่จะได้รับสิทธิ์ ควรระวังการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ เป็นอย่างที่สุด เนื่องด้วย หากมีการลบผิด จะกดโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ระบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับมาได้ เนื่องจากเป็นการ ลบ โดยล้างออกจาก Storage บน Server โดยทันที!!

Scroll Up