แจ้ง Update Patch และบำรุงรักษาระบบ

ทางบริษัท เอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด มีการปรับปรุงระบบ และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมให้กับ WorkPlus+ อยู่เสมอ ซึ่งอาจมีรอบการ Maintenance ระบบเป็นช่วงเวลา กรณีนี้อาจทำให้ส่งผลไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ชั่วคราว โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

Date : 19 Nov 2019 WP Ver.7.0

System Update – เพิ่มระบบลืมรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน

Date : 29 Oct 2019 WP Ver.7.0

AP : งานเจ้าหนี้

 • ปรับปรุงการจ่ายเงินมัดจำ DPX ที่มีเศษสตางค์เกิดขึ้น ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ให้สามารถแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  ตย. เช่น จ่ายมัดจำ 91121.50 ระบบคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็น 6378.51 สามารถแก้ไข เป็น 6378.50 ได้ = มูลค่ารวมเงินเป็น 97500.00
 • ของเดิมต้องเลือกเล่มสมุดใหม่ทุกครั้ง ปรับปรุงใหม่ให้จำค่าเล่มสมุดล่าสุดที่เคยบันทึก และผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่มใหม่ได้ มีหน้าโปรแกรมที่ทำการปรับปรุง ดังต่อไปนี้
  – ใบจ่ายเงิน (PV)
  – ใบจ่ายเงินมัดจำ (DPX)
  – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (PVO)

AP : งานลูกหนี้

 • ปรับปรุงการจ่ายเงินมัดจำ DP ที่มีเศษสตางค์เกิดขึ้น ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ให้สามารถแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  ตย. เช่น จ่ายมัดจำ 91121.50 ระบบคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็น 6378.51 สามารถแก้ไข เป็น 6378.50 ได้ = มูลค่ารวมเงินเป็น 97500.00
 • ของเดิมต้องเลือกเล่มสมุดใหม่ทุกครั้ง ปรับปรุงใหม่ให้จำค่าเล่มสมุดล่าสุดที่เคยบันทึก และผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่มใหม่ได้ มีหน้าโปรแกรมที่ทำการปรับปรุง ดังต่อไปนี้
  – ใบจ่ายเงิน (PV)
  – ใบจ่ายเงินมัดจำ (DPX)
  – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (PVO)

GL : บัญชีแยกประเภท

 • ของเดิมต้องเลือกเล่มสมุดใหม่ทุกครั้ง ปรับปรุงใหม่ให้จำค่าเล่มสมุดล่าสุดที่เคยบันทึกและผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่มใหม่ได้มีหน้าโปรแกรมที่ทำการปรับปรุง
  ดังต่อไปนี้
  – บันทึกบัญชี (JV)

Date : 17 Oct 2019 WP Ver.7.0

Sale System – ปรับปรุงการคำนวณรายการสินค้าค้างส่ง และการอนุมัติการขายเกินวงเงิน

 • S1.1 Sale Order Outstanding
 • S1.2 Sale Approve Over Credit Limited

Scroll Up