Security ERP มีอะไรน่าสนใจ

ระบบ ERP WorkPlus+ ไม่มีความซับซ้อนมากนักในเชิงแอปพลิเคชัน ความต่อเนื่องของข้อมูลในระบบทั้งหมดเป็นเรื่องของ Database การแก้ไข Table ต่างๆ ไม่ได้ทำได้โดยง่าย หากขาดความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของระบบ ซึ่งเป็นปกติธรรมดาของมาตรฐาน ERP ไม่ว่าไทยหรือเทศ ความซับซ้อนของ Database เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้นแล้ว ในแง่ของการจัดการด้านความปลอดภัยหรือการเข้าถึงข้อมูล การกำหนดสิทธิ์ต่างๆ จึงถูกออกแบบให้ทำงานแบบที่จัดการได้ในระดับแอปพลิเคชันเป็นหลัก ซึ่งหมายถึง นอกเหนือจากการกำหนด Username และ Pass...
More

Project Management ในระบบงาน ERP

ระบบบริหารโครงการ รองรับการวางแผน การจัดการงบประมาณ รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับงานโครงการ เช่น งานก่อสร้างหรือบำรุงรักษา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หากเป็นระบบบริหารงานโครงการแบบเต็มฟังก์ชั่น จะมีส่วนของการจัดทำ Work Breakdown การกำหนดเป้าหมายของแต่ละ Task ได้อย่างละเอียด สามารถระบุ เช่น วันเริ่มต้นและสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้ในการติดตามงานและกำหนดความสำเร็จของงานในแต่ละ Task ให้ค่าเป็น% ซึ่งหากใช้งานเต็มฟังก์ชั่นตามที่อธิบายข้างต้น ก็จะช่วยให้การทำงานมีการจัดเก็บเข้าระบบอย่างละเอียด และเป็นระเบียบแบ...
More

ขั้นตอนการวางแผนการจัดการระบบรายงาน จาก ERP

ทราบหรือไม่ว่า กระบวนการวางระบบซอฟต์แวร์ หรือที่เรียกติดปากกันว่า Implement มีรายละเอียดปลีกย่อยที่หลายคนมองข้ามไป บ่อยครั้งที่ผู้คัดเลือกซอฟต์แวร์จะมองแต่ฟังก์ชั่นการทำงานที่รองรับและสอดคล้องกับการทำงาน แต่เผลอมองข้ามไปว่า OUTPUT หรือ รายงานที่จะได้จากการใช้ระบบซอฟต์แวร์นั้น จะสามารถตอบโจทย์ในการนำไปซึ่งการวิเคราะห์ได้อย่างแท้จริงหรือไม่  อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการที่จะแนะนำอย่างคร่าวๆ เพื่อนำไปเป็นข้อประกอบในการพิจารณาวางแผน Implement (กรณีที่คัดเลือกซอฟต์แวร์ผ่านแล้ว) มีง่ายๆ ดังนี้ สอบ...
More

การวางโครงสร้างรหัสสินค้า (Serial Number) กับการใช้งาน Inventory Control System

ความสำคัญของการการวางโครงสร้างรหัสสินค้า ที่มี Serial Number กับการใช้งาน Inventory Control System สินค้าที่เกี่ยวกับ IT ซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆ เยอะมาก และโดยทั่วไปมักจะอ้างอิงกับ Serial Number ของอุปกรณ์แต่ละตัว การจัดการโครงสร้างสินค้าด้วยการแยกรหัสและมีการระบุ Serial Number  จะทำให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เรียกว่าเป็นด่านแรกและเป็นหัวใจของธุรกิจบางประเภท อย่างที่ยกตัวอย่าง คือ อุปกรณ์ไอที  กระบวนการที่สำคัญคือ ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลัง ที่โดยทั่วไปหมายถึง 1 รหัสสินค้า แต่มีหลายชิ้น ...
More

Sale Forecast

การพยากรณ์ยอดขาย ระบบ ERP ช่วยให้คุณวางแผนการขายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยพยากรณ์ จากประวัติการขายที่ผ่าน เพื่อให้มีการวางแผนสินค้าคงคลังให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และลดเวลาในการส่งมอบสินค้าในน้อยลง การพยากรณ์ยอดขายจึงมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกที และต้องเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสินค้าแต่ละแบบ ตัวอย่าง 1 สินค้าที่มีการขายสม่ำเสมอ ไม่มีการสั่งซื้อล่วงหน้า สินค้าที่มีประวัติการขายทุกเดือน (ย้อนหลัง 4 เดือน) กรณีสามารถใช้โปรแกรมพยากรณ์ยอดขายได้ โดยระบบจะใช้...
More

Production Planning and Control

การวางแผนและควบคุมการผลิต เป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ซึ่งควรที่จะมีระบบอีอาร์พี มาช่วยแก้ไขปัญหา ขบวนการเริ่มจาก ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ปัญหาคือ สินค้ามีในสต็อกหรือไม่ หากมี ก็สามารถออก invoice ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ สินค้าไม่มี ก็ต้องสั่งผลิต หรือสั่งซื้อสินค้า หากเป็นสินค้าที่ต้องผลิต ดังนั้นจึงต้องออกใบสั่งผลิต ระบบอีอาร์พี ก็คำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ ระบบอีอาร์พี จะมีระบบวิเคราะห์ หาวัตถุดิบที่ต้องการว่าขาดอะไร จำนวนเท่าไร และวันที่ต้องการใช้ แล้วจึงทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ ...
More

Location vs Inventory Management

  ปัญหาเรื่องคลังสินค้าเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการพบอยู่เสมอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแยกได้ 2 ประเภท คือ Inventory management หมายถึงการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งมีความต้องการทราบว่ามีคลังสินค้าอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน มีสินค้าอะไรอยู่ในคลัง มีจำนวนคงเหลือและมูลค่าสินค้าในคลังเท่าไร เป็นต้น Location management หมายถึงการจัดการที่เก็บสินค้า ซึ่งมีความละเอียดเพิ่ม มากกว่า คือสามารถทราบถึงสถานที่วางสินค้า มีสินค้าอะไรอยู่บ้าง และมีจำนวนเท่าไร หรือมีสินค้าใดบ้างที่มีการวางสินค้ามากกว่า 1 จุดไ...
More